Annons Annons
Annons Annons

Inbjudan

Melanom

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm, den 10 maj, 2017

Inbjudan

Trots allmän kännedom om riskfaktorer för hudmelanom, både inom hälsoprofessionerna och i den generella befolkningen, ökar incidensen för melanom stadigt i många länder, inklusive Sverige. Samtidigt sker det en snabb utveckling inom melanomområdet där nya riktlinjer och behandlingsalternativ har tillkommit. 


På symposiet kommer specialister inom onkologi, dermatologi, kirurgi, patologi och oftalmologi att belysa dagens kunskapsläge och nationella riktlinjer vad gäller incidens, riskfaktorer, prevention, diagnostik och behandling av melanom.

Plats

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Preliminärt program den 10 maj, 2017
Moderator:

Hildur Helgadottir, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset samt docent Roger Olofsson Bagge, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10:00 – 10:30
Registrering och kaffe
10:30 – 10:35
Deltagare hälsas välkomna av moderatorerna
10:35 – 11:15
Melanomincidens och prevention Professor Christian Ingvar, Lunds universitet
11:15 – 11:40
Tidig diagnostik av melanom Överläkare Jan Lapins, Karolinska universitetssjukhuset
11:40 – 12:05
Patologins roll vid melanomdiagnostik Hudpatolog och konsult Ismini Vassilaki, Dermipath AB
12:05 – 13:15
Lunch
13:15 – 13:40
Melanom hos äldre Överläkare Kari Nielsen, Helsingborgs lasarett
13:40 – 14:05
Ögonmelanom Docent Charlotta All-Eriksson, S:t Eriks Ögonsjukhus
14:05 – 14:35
Melanomärftlighet och genetik Hildur Helgadottir, Karolinska universitetssjukhuset
14:35 – 14:55
Kaffe
14:55 – 15:20
Kirurgi och melanom Roger Olofsson Bagge, Sahlgrenska universitetssjukhuset
15:20 – 15:45
Systemisk behandling av melanom Docent Gustav Ullenhag Akademiska sjukhuset, Uppsala
15:45 – 16:10
Forskning och framtidsutsikter för melanom Professor Johan Hansson, Karolinska universitetssjukhuset
16:10 – 16:25
Moderatorer bjuder till paneldiskussion, avslutande ord
Programansvariga:

Specialistläkare Hildur Helgadottir samt Läkartidningen

Pris:

Ordinarie pris 1 995 kr + moms. Lunch och kaffe är inkluderat.

Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.

Arrangör:

Utställare:

Boka plats nu

Lämnade uppgifter behövs för Läkartidningens symposieverksamhet och kommer att användas uteslutande av Läkartidningen.

Senaste datum för bokning är passerat.
Boka plats
Faktureringsinformation: