Annons Annons
Annons Annons

Inbjudan

Värdebaserad vård.

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, den 1 juni, 2017

Inbjudan

Värdebaserad vård är ett begrepp som är på väg att hamna i fokus för diskussionen om sjukvårdens organisation. Många har hört det men få kan förmodligen definiera det. På detta seminarium ges en bakgrund till begreppet, konkreta exempel på hur värdebaserad vård används i Sverige, en genomgång av argument för och emot, samt en debatt om den kliniska användningen.

Plats

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Preliminärt program den 1 juni, 2017
Moderator:

Pär Gunnarsson, chefredaktör och Pelle Gustafson, medicinsk redaktör, båda Läkartidningen

12.00 – 13.00
Registrering och lättare lunch
13.00 – 13.05
Inledning
13.05 – 13.30
Värdebaserad vård - en introduktion till begreppet. Carl Savage, forskare, Karolinska institutet.
13.30 – 13.55
Detta talar för användandet av värdebaserad vård i Sverige. Jörgen Nordenström, professor, Karolinska institutet.
13.55 – 14.55
Tre svenska exempel från de större sjukhusen. Morten Kildal, överläkare, Akademiska sjukhuset, Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör, Karolinska universitetssjukhuset, Barbro Edén, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
14.55 – 15.20
Detta talar emot användandet av värdebaserad vård i Sverige. Lars Falk, biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.
15.20 – 15.40
Kaffe
15.40 – 16.05
Utveckling av värdebaserad vård i Sverige - projektet Sveus. Anneth Lundahl, enhetschef för regional vårdanalys i Västra Götalandsregionen och samordnare av Sveus framtidsplanering.
16.05 – 16.45
Paneldebatt med fokus på den kliniska användningen. Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, Nina Rehnqvist, ordförande, SBU, Barbro Edén, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
16.45 – 17.00
Summering och avslutning.
Programansvariga:

Läkartidningen

Pris:

Ordinarie pris 1 995 kr + moms. Lättare lunch och kaffe är inkluderat.

Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.