Inbjudan

Yrsel i primärvården

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, den 30 november, 2017

Inbjudan

Yrsel är en felsignal som talar om att informationen från sinnessystemen inte stämmer överens. Orsakerna kan vara många. Denna fortbildningsdag kommer att ge en medicinsk helhetsbild av tillståndet yrsel och vänder sig till alla de läkare på vårdcentraler som i sin kliniska vardag träffar yra patienter utan att vara specialister på tillståndet.


Välkommen!

Plats

IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Preliminärt program den 30 november, 2017
Moderator:

Docent Eva Ekvall Hansson Lunds universitet

12:00 – 13:00
Registrering och lunch
13:00 – 13:10
Välkommen Moderator Eva Ekvall Hansson, docent i fysioterapi, Lunds universitet
13:10 – 13:20
Inledning Professor Måns Magnusson, Skånes universitetssjukhus i Lund
13:20 – 13:50
Yrsel på vårdcentralen Distriktsläkare Lennart Johansson, Primärvården Skåne
13:50 – 14:10
Psykogen och somatoform yrsel - Persisterande perceptuell postural yrsel Med Dr Anders Lundin, Yrselcenter Stockholm
14:10 – 14:25
Bensträckare
14:25 – 14:55
Yrsel på akuten Docent Mikael Karlberg, Skånes universitetssjukhus i Lund
14:55 – 15:25
Yrsel hos äldre Professor Patrik Midlöv, Lunds universitet
15:25 – 15:55
Kaffe
15:55 – 16:05
Migrän och yrsel Docent Mikael Karlberg, Skånes universitetssjukhus i Lund
16:05 – 16:15
Yrsel hos barn Docent Mikael Karlberg, Skånes universitetssjukhus i Lund
16:15 – 16:35
Nacken och yrsel Docent Eva Maj Malmström, Skånes universitetssjukhus i Lund
16:35 – 16:55
Varför är yrsel svårt? MBA Christian Geisler, specialist i hörsel- och balansrubbningar, Yrselcenter Stockholm
16:55 – 17:30
Sammanfattning och frågor till panelen
Programansvariga:

Docent Eva Ekvall Hansson, Lunds universitet

Pris:

Lunch och kaffe är inkluderat i alla priser.
Ordinarie pris 1 995 kr + moms.
Medlemmar i Sveriges läkarförbund erhåller 300 kr rabatt på ordinarie pris.
Pensionär och medlem i Sveriges läkarförbund erhåller 50% rabatt på ordinarie pris.
Studenter betalar 500 kr + moms totalt.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega.
Kontakta helene.engstrom@lakartidningen.se för mer information.